Historické centrum města

Zde bude popis historického centra...

Objekty na mapě

Podrobné vyhledávání

:

Technické památky a hvězdárny Technické památky a hvězdárny. (počet: 3)

 • košík Automatické mlýny
  Automatické mlýny. První zmínky o mlýnu již z r. 1586., později postaven nový mlýn, který byl v majetku bratrů Winternitzových. Budovy mlýna a sila jsou zapsány na seznamu národních technických památek. Komplex patří do...
  50°2'29.86"N; 15°46'55.95"E
  Adresa: Mezi Mosty 436, Pardubice
 • košík Hvězdárna barona Artura Krause
  Hvězdárna barona Artura Krause. V provozu je od 1992, k dispozici několik dalekohledů až do velikosti 45 cm zrcadlové typu.
  50°1'32.21"N; 15°46'0.96"E
  tel: 466310563, 603165366
  Adresa: Gorkého 2658, Pardubice
 • košík Museum Rosice nad Labem
  Museum Rosice nad Labem. Přehledný soubor exponátů dokumentujících historii železnice především v Pardubickém kraji a městské hromadné dopravy v Pardubicích. Pořádání doprovodných akcí několikrát do roka. Pořádání nostalgických...
  50°2'41.22"N; 15°44'36.31"E
  tel: 604926620
  Adresa: Nádražní 53, Pardubice

Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze. (počet: 17)

 • košík Anglobanka
  Anglobanka.
  50°2'17.39"N; 15°46'39.56"E
  Adresa: náměstí Republiky 222, Pardubice
 • košík Budova Krajského úřadu
  Budova Krajského úřadu.
  50°2'14.64"N; 15°46'41.2"E
  Adresa: náměstí Republiky 12, Pardubice
 • košík Grand - nákupní centrum
  Grand - nákupní centrum. Původně Okresní dům T. G. Masaryka byl postaven v letech 1927 až 1931 na místě hostince zvaného Hotel Kotel. Architektem budovy se stal jeden z našich nejvýznamnějších architektů Josef Gočár.
  50°2'16.59"N; 15°46'35.17"E
  tel: 466531386
  Adresa: náměstí Republiky 1400, Pardubice
 • košík Krajská knihovna
  Krajská knihovna.
  50°2'17.73"N; 15°46'42.47"E
  tel: 466531240
  Adresa: Pernštýnské náměstí 77, Pardubice
 • košík Krematorium
  Krematorium.
  50°1'10.17"N; 15°46'36.85"E
  tel: 466768245
  Adresa: Pod Břízkami 990, Pardubice
 • košík Machoňova pasáž
  Machoňova pasáž. Machoňova pasáž byla vystavěna mezi léty 1924 - 1925 ve stylu Art Deco a je zapsána mezi památkově chráněné budovy.
  50°2'12.48"N; 15°46'30.29"E
  Adresa: třída Míru, Pardubice
 • košík Palác Passage
  Palác Passage.
  50°2'13.45"N; 15°46'30.19"E
  Adresa: Třída Míru 60, Pardubice
 • košík Pardubice - železniční nádraží
  Pardubice - železniční nádraží.
  50°1'56.48"N; 15°45'22.68"E
  Adresa: náměstí Jana Pernera 217, Pardubice
 • košík Polyfunkční dům Magnum
  Polyfunkční dům Magnum.
  50°2'11.2"N; 15°46'13.8"E
  Adresa: třída Míru 2800, Pardubice
 • košík Radnice - Magistrát města Pardubic
  Radnice - Magistrát města Pardubic. Stavba nové radnice v letech 1892 - 1894 znamenala největší zásah do původního raně novověkého jádra města. Na místě staré radnice a dalších tří zbořených domů na severní straně náměstí vznikl rozlehlý...
  50°2'19.6"N; 15°46'43.72"E
  tel: 466859111
  Adresa: Pernštýnské nám. 1, Pardubice
 • košík Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
  Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola.
  50°2'14.57"N; 15°46'47.08"E
  tel: 466614788, 466614789
  Adresa: Karla IV. 13, Pardubice
 • košík Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice
  Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice.
  50°2'19"N; 15°46'34.27"E
  tel: 466530545, 466530547
  Adresa: náměstí Republiky 116, Pardubice
 • košík Turistické informační centrum Pardubice
  Turistické informační centrum Pardubice. Budova, která se nachází na náměstí Republiky, sloužila dříve sídlo pro finační ústav. Postupnou transformací byla však přeměněna na informační centrum (Pardubice Region Tourism). V r. 2013 došlo k větší...
  50°2'16.24"N; 15°46'39.7"E
  tel: 466768390, 775068390
  Adresa: náměstí Republiky 1, Pardubice
 • košík Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko - technologická
  Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko - technologická.
  50°3'0.85"N; 15°46'3.23"E
  tel: 466037294
  Adresa: Studentská 573, Pardubice
 • košík Vila pro hradeckého biskupa Josefa Doubravu
  Vila pro hradeckého biskupa Josefa Doubravu.
  50°1'56.52"N; 15°47'15.73"E
  Adresa: U kamenné vily 144, Pardubice
 • košík Východočeské divadlo
  Východočeské divadlo.
  50°2'11.89"N; 15°46'39.74"E
  tel: 466616411
  Adresa: U Divadla 50, Pardubice
 • košík Zámeček - pietní území
  Zámeček - pietní území. Národní kulturní památka - místo hromadných poprav občanů z Pardubic, Ležáků i z širokého okolí za heydrichiády symbolizuji dva pomníky v podobě pískovcových kvádrů s plastickými reliéfy. Areál je pietně...
  50°1'38.87"N; 15°48'29.27"E
  tel: 775200550
  Adresa: Pardubice

Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 2)

 • košík Pardubicemi po stopách Silver A
  Naučná stezka vznikla v r. 2012 k příležitosti 70. výročí druhého stanného práva, které vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu Čechy a Morava. Cesta představuje návštěvníkům několik míst spojených...
  50°2'18.97"N; 15°46'43.53"E
  tel: 775068390, 466768390
  Adresa: Pernštýnské náměstí, Pardubice
 • košík Stezka Viléma z Pernštejna
  Stezka Viléma z Pernštejna. Propojuje nejzajímavější místa v centru Pardubic. 10 zastávek upozorňuje návštěvníky města například na Dům U Jonáše, Tyršovy sady či kostel svatého Bartoloměje. Celková délka okruhu je 2,5 km. Stezka...
  50°2'16.74"N; 15°46'40.34"E
  Adresa: Pardubice

Kostely, kaple Kostely, kaple. (počet: 12)

 • košík Evangelický kostel

  50°2'1.06"N; 15°46'27.03"E
  tel: 466615654
  Adresa: Hronovická 492/25, Pardubice
 • košík Husův sbor - kostel
  Husův sbor - kostel.
  50°2'2.87"N; 15°46'50.28"E
  tel: 466614749, 608067442
  Adresa: Jiráskova 1270, Pardubice
 • košík Kostel Církve bratrské v Pardubicích - Archa
  Kostel Církve bratrské v Pardubicích - Archa. Modlitebna byla vystavěna v 90. letech 20. stol. Objekt má půdorys připomínající trup lodi, vybavena světlíkem a bočními vchody.
  50°2'46"N; 15°45'44.64"E
  tel: 774134301, 731143403
  Adresa: Lonkova 512, Pardubice
 • košík Kostel Narození Panny Marie
  Kostel Narození Panny Marie.
  50°1'39.82"N; 15°43'32.89"E
  tel: 466769260
  Adresa: Svítkov, Pardubice
 • košík Kostel Panny Marie Bolestné
  Kostel Panny Marie Bolestné.
  50°2'13.11"N; 15°47'14.69"E
  tel: 466769260, 605219634
  Adresa: Pardubice
 • košík Kostel sv. Bartoloměje
  Kostel sv. Bartoloměje. Kostel sv. Bartoloměje byl postaven po r. 1507-1514 s klášterem minoritů a sloužil jako pohřební kostel Pernštejnů. V letech 1911-13 byla provedena přestavba kostela od B. Dvořáka. Kostel je památkou mimořádné...
  50°2'19.75"N; 15°46'38.45"E
  tel: 466769260, 605219634
  Adresa: náměstí Republiky, Pardubice
 • košík Kostel sv. Jana Křtitele
  Kostel sv. Jana Křtitele. Původně pozdně gotický kostel špitální a hřbitovní založen r. 1510 Vilémem z Pernštejna. Vedle kostela stojí barokní socha Panny Marie Karlovské.
  50°2'8.71"N; 15°46'16.91"E
  tel: 466769260, 605 219 634
  Adresa: Bratranců Veverkových, Pardubice
 • košík Kostel sv. Jana Nepomuckého
  Kostel sv. Jana Nepomuckého. Hřbitovní kostel v barokním slohu byl postaven r. 1802 na místě původního dřevěného kostela zničeného r. 1798 vichřicí. Zařízení pochází většinou ze 2. poloviny 18. stol. Hlavní oltář s obrazem sv. Jana...
  50°2'18.95"N; 15°40'27.82"E
  tel: 608525633, 466416379
  Adresa: Pardubice, Lány na Důlku
 • košík Kostel sv. Jiljí, opata
  Kostel sv. Jiljí, opata. Barokní kostel sv. Jiljí z roku 1748, jehož autorem je T. Haffenecker.
  50°1'29.22"N; 15°47'28.89"E
  tel: 731598842, 466769274, 605219634, 466769260
  Adresa: Pardubičky, Pardubice
 • košík Kostel sv. Václava

  50°2'25.51"N; 15°43'44.57"E
  tel: 466769260, 605219634
  Adresa: Pardubice
 • košík Kostel Zvěstování Panny Marie
  Kostel Zvěstování Panny Marie. Kostel Zvěstování Panně Marii byl založen Arnoštem z Pardubic před rokem 1359. V letech 1905-1906 byl zrestaurován B. Dvořákem.
  50°2'18.27"N; 15°46'50.29"E
  tel: 466769260, 605219634
  Adresa: Klášterní, Pardubice
 • košík Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským...
  50°2'28.19"N; 15°46'35.62"E
  tel: 466799240, 466799241
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice

Zámky Zámky. (počet: 1)

 • košík Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským...
  50°2'28.19"N; 15°46'35.62"E
  tel: 466799240, 466799241
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice

Židovské památky Židovské památky. (počet: 1)

 • košík Pardubice - židovský hřbitov
  Pardubice - židovský hřbitov. Pozemek pro hřbitov byl pardubickým Židům prodán v roce 1624. I po rozšíření však přestal stačit a roce 1883 byl založen tzv. hřbitov nový. V roce 1939 na příkaz německých úřadů byl hřbitov zlikvidován...
  50°1'13.82"N; 15°46'52.81"E
  Adresa: Pardubice

Atraktivní doprava (vláček, vyhlídková plavba) Atraktivní doprava (vláček, vyhlídková plavba). (počet: 1)

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Akce

<<
listopad 2017 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
20212223242526
27282930
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
20.11. 08:00
dnes

Déšť
3°C
21.11.
zítra

8°C / 4°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy dhl