Svatí patronové čeští - historické přednášky na Zámku

Východočeské muzeum zahájí pokračování úspěšného cyklu historických přednášek, tentokrát na téma Svatí patronové čeští. Návštěvníci se mohou těšit na životní příběhy i proměny obrazu šesti osobností, které pomáhali utvářet české národní vědomí. Svatá Ludmila, svatý Václav, Jan Hus a Jan Žižka, svatý Prokop, svatá Anežka Česká a svatý Jan Nepomucký ožijí v přednáškách předních českých historiků. Přednášky začínají vždy v úterý v 18 hodin v rytířském nebo přednáškovém sále. Vstupné: jednorázové 50 Kč, předplatné na celý cyklus 7 přednášek 250 Kč.

28. 2. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Svatá Ludmila mezi fikcí a realitou
Přednáší: Petr Kubín
Životní příběh sv. Ludmily (+ 921) je závislý na správné intepretaci historických pramenů. Jsou to výlučně legendy, mezi nimi na prvním místě záhadná legenda Kristiánova, jejíž datace kolísá mezi 10.–14. stoletím. Zato druhý život sv. Ludmily je pevnou součástí českých dějin, její kult patřil k nejdůležitějším již od středověku. Oddělit fikci od reality v životě světice je velmi obtížný problém.
      

7. 3. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Václav, kníže Čechů
Přednáší: Petr Charvát
Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na základě velmi skrovných pramenných údajů načrtneme alespoň letmý portrét nejproslulejšího panovníka českého raného středověku, jak se o něm dozvídáme z listin, kronik, legend a archeologických nálezů. Vypovíme příběh jeho vlády a zkusíme postihnout okolnosti, které vedly k nejproslulejší vraždě českých dějin.

21. 3. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Maior gloria - svatý Václav v historické tradici
Přednáší: Václava Kofránková
Obraz knížete Václava jako světce, bojovníka a ochránce Čechů je nedílnou součástí naší kulturní identity. Václava ctili obyvatelé středověkých Čech, renesanční a barokní patrioti, stejně jako lidé moderní doby. Světcův odkaz se stal předmětem četných aktualizací a byl mnohokrát zneužit k politickým cílům. Přesto je i po staletích stále aktuální.
    

11. 4. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Svatý Hus a svatý Žižka?
Přednáší: Petr Čornej
Jan Hus byl od své smrti na kostnické hranici uctíván svými přívrženci jako mučedník, který obětoval pozemský život pro boží pravdu a dosáhl nebeského království. Dokládá to Husův svátek, slavený od 6. července 1416 až do 6. července 1621, četné duchovní písně, výtvarná díla, knižní produkce i podmanivá legenda. Méně se ví, že do společnosti světců zařadilo kališnické prostředí i Jana Žižku, který se jako boží bojovník bil za boží zákon. Přednáška postihne nejen proměny Husova a Žižkova kultu v husitském a předbělohorském období, nýbrž krátce zmapuje i úctu, které se oběma protagonistům husitství dostalo v moderní době.
    

7. 11. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Byl v českéj zemi jeden opat, jemužto jmě bylo Prokop
Přednáší: Petr Sommer
Opat Prokop je výjimečnou osobností poslední čtvrtiny 10. a 1. poloviny 11. století. Ačkoliv nepocházel ze společenských špiček, disponujeme o něm řadou detailních informací. Zachovala je sázavská klášterní tradice, a díky tomu známe nejenom jeho jméno, ale i další individuální informace týkající se jeho původu a života. Tyto zprávy čerpáme z legend, tedy z pramenů, které měly poskytnout čtenáři následováníhodný příklad dokonalého světeckého života. Proto obsahují řadu schématických informací převzatých např. z legendy o sv. Benediktu. Existuje v nich ale také řada cenných informací o dobových jevech a kultuře, které v kombinaci s dalšími písemnými, archeologickými a uměleckohistorickými prameny umožňují vytvořit věrohodný obraz části raně středověkých Čech.

14. 11. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Svatá Anežka Česká
Přednáší: Josef Žemlička

21. 11. v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Svatý Jan Nepomucký
Přednáší: Vít Vlnas
    

Akce

<<
leden 2018 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
krizek23
2425262728
293031
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
24.1. 02:00
dnes

Zataženo
2°C
25.1.
zítra

Zataženo
6°C / 4°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy dhl