PERNŠTEJNSKÝ ROK

1. června 2012

Co vy na to, pane Viléme?aneb Dětský pernštýnský jarmark

 • KDE: ZŠ Pardubice, nábř. Závodu míru 1951
 • dětský jarmark pro všehcny žáky ZŠ, ale také MŠ, s příjezdem pana Viléma na koni, dobové edukativní hry, stánky…v prostorách ZŠ Pardubice, nábř. Závodu míru (na hřišti, v zahradě)
 • Mgr. Bc. Jarmila Staňková, 466 798 574, jarmila.stankova@zszavodumiru.cz, www.zszavodumiru.cz

 Pernštýnská noc

 • KDE: Pernštýnské náměstí
 • Kulturní centrum Pardubice
 • tradiční folklorní veselí na Pernštýnském náměstí, doplněné historickým programem na zámku - tento bude věnován Pernštejnské tématice, zároveň bude Vilém z Pernštejna s rodinou vítat všechny soubory
 • Michal Strašek, 777 073 909, www.kcpardubice.cz

 

2. června 2012

Dětský super den

 • KDE: Dostihové závodiště
 • Czech marketing s. r. o.
 • oživení významu slavného rodu zábavnou formou pro děti - výroba velkých kulis soutěžních stanovišť s pernštejsnkou tématikou
 • Gabriela Čebišová, 603 851 851, www.czech-marketing.com, Petr Zezulák 731 476 160, zezulak@czech-marketing.com, www.czech-marketing.com

 

8. června 2012

IX. Ročník znalostní soutěže žáků ZŠ Pardubického kraje - Pernštejnové a jejich svět

 • KDE: Zámek Pardubice a hrad Kunětická hora
 • Východočeské muzeum Pardubice ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice
 • tradiční soutěž pro žáky ZŠ, programově spojená s tématikou Pernštejnů
 • Mgr. Romana Vojířová, 777 286 909, www.kcpardubice.cz, Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, rychlikova@vcm.cz, www.vcm.cz

 

8. - 9. června 2012

Pernštejnské slavnosti pod erbem zubra - muzejní noc a průvod z pardubického zámku na Kunětickou horu

 • KDE: Zámek Pardubice, rytířské sály
 • Východočeské muzeum Pardubice, hrad Kunětická hora, šermířské divadlo Zubři
 • uspořádání muzejní noci na téma Pernštejnů, módní přehlídka šatů z doby Pernštejnů, druhý den průvod ze zámku na Kuňku, zde bohatý program plus slavnostní premiéra, večer VČD Sen noci svatojánské. účast starokladrubských koní v průvodu.
 • Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, rychlikova@vcm.cz, www.vcm.cz, Mgr. Kateřina Semrádová, 603 887 301, k.semradova@gmail.com, šermířské divadlo Zubři - pan Konvalina 777 291 564

 

14. června 2012 - 28. října 2012

Pardubice v době pánů z Pernštejna 1491 - 1560

 • KDE: Zámek Pardubice, přednáškový sál
 • Východočeské muzeum Pardubice
 • zámek, Kaňkův sál, společná výstavaVČM a Státního okr. archivu, výstava bude dokumentovat na ploše cca 200m2 prostřednictvím archivních dokumentů, dochovaných muzejních artefaktů a dalších památek slavnou éru Pernštejnů v Pardubicích a na Pardubicku - 14. června slavnostní vernisáž
 • Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, rychlikova@vcm.cz, www.vcm.cz

 

14. června 2012 - 8. července 2012

Operní festival Smetanova Litomyšl

 • KDE: Zámek Litomyšl
 • Město Litomyšl a Pardubický kraj, zámek Litomyšl
 • 54. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl - Pocta Pernštejnům. V neděli 1.7.2012 od 18 hodin proběhne festivalové představení na II. zámeckém nádvoří - koncert Pocta Pernštejnům - Radek Baborák a vídenští klasikové.
 • Jan Pikna, 724 300 502, pikna@smetanovalitomysl.cz, www.smetanovalitomysl.cz

 

17. června 2012

Pernštejnské svítání na zámeckých valech

 • KDE: Zámek Pardubice - zámecké valy
 • Východočeské muzeum Pardubice a ZŠ SVÍTÁNÍ
 • začátek v 7:30, vstupné 150,- - netradiční zážitek jako z doby pánů z Pernštejna připravuje škola SVÍTÁNÍ. Nedělní koncert skupiny Kantoři začne již v 7:30 ráno na zámeckých valech a bude tak obdobou benátských koncertů, které se konají za svítání. Svá vystoupení inspirovaná dobou slavného moravského roku si připravili také žáci školy SVÍTÁNÍ, kteří se představí s historickým tancem a rytířským soubojem.
 • strachalova@svitani.cz, tel: 466 049 914 nebo 605 281 417

Slavnostní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje u příležitosti výročí velkého pernštejnského privilegia (1512)

 • KDE: Kostel sv. Bartoloměje
 • Arciděkanství Pardubice
 • od 9:00 - modlitba za členy pernštejnského rodu, kteří vystavěli kostel, a za ty, kteří jsou zde pohřbeni
 • pan dr. Kotyk, jirstepa@seznam.cz, 461 034 416, www.kpp.iipardubice.cz+Forbelský Antonín, forbelsky@centrum.cz

 

18. června 2012

Děkovná pobožnost v kostele sv. Bartoloměje u příležitosti výročí velkého pernštejnského privilegia (1512)

 • KDE: Kostel sv. Bartoloměje
 • Klub přátel Pardubicka a arciděkanství Pardubice
 • od 17:00 - modlitba za členy pernštejnského rodu, vysvětlení významu velkého pernštejnského privilegia pro město Pardubice, hudební produkce, položení květin na náhrobek Vojtěcha z Pernštejna
 • pan dr. Kotyk, jirstepa@seznam.cz, 461 034 416, www.kpp.iipardubice.cz

 

8. července 2012

Sokolnictví na Kunětické hoře

 • KDE: Hrad Kunětická hora
 • Výstava dravých ptáků a loveckých psů, doprovázená ukázkami jejich výcviku a vystoupením trubačů na hradním nádvoří
 • Bc. Miloš Jiroušek, 606 806 303, jirousek@pardubice.npu.cz, www.hrad-kunetickahora.cz

 

21. července 2012

Oslavy výročí 500 let od předání městského zřízení města Vilémem z Pernštejna městu Pardubice

 • KDE: Pernštýnské náměstí, Příhrádek, Zámek Pardubice
 • Statutární město Pardubice+Kulturní centrum Pardubice
 • slavnostní průvod pod Zelenou bránou, přes Pernštýnské náměstí, na zámek - na zámku hlavní gró celého divadla, předání městkého zřízení Vilémem z Pernštejna pardubickým konšelům, doplňkový program - historická muzika, rytířský tábor, žongléři, kejklíři, mincovní dílna, histor. šerm, dobový jarmark. účast starokladrubských koní v průvodu.
 • Mgr. Lucie Břízová 736 519 016, Mgr. Romana Vojířová 777 286 909, Michal Strašek 777 073 909, Mgr. Jitka Rychlíková 775 608 078

Putování po stopách Pernštejnů

 • KDE: Pardubice - Opatovický kanál
 • Klub přátel Pardubicka
 • Prázdninové putování, při kterém se účastníci svezou historickým trolejbusem a navštíví Opatovický kanál v Lázních Bohdaneč, ale i mnohé pernštejnské památky v Pardubicích. Odjezd účastníků je ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru. Možnost předchozí rezervace místa v trolejbusu za cenu 20 Kč v kanceláři Klubu přátel Pardubicka. Zvána je široká veřejnost, vstup zdarma!
 • Jan Řeháček, kpp.pardubice@seznam.cz, tel: 608 557 785, www.kpp.iipardubice.cz

 

22. července 2012

Král na hradě

 • KDE: Hrad Kunětická hora
 • Připomínka návštěvy Vladislava Jagellonského, který před 515 lety pasoval na Kunětické hoře syny Viléma z Pernštejna na rytíře. V 11, 14 a 16 hodin se bude v interiérech hradu odehrávat slavnostní pasování návštěvníků na rytíře, jež provede král v historickém kostýmu v doprovodu členů pernštejnské rodiny.
 • Bc. Miloš Jiroušek, 606 806 303, jirousek@pardubice.npu.cz, www.hrad-kunetickahora.cz

 

16. - 19. srpna 2012

Pernštejnská Fortuna

 • KDE: Zámek Pardubice
 • FOLK ŽIJE! s. r. o. a Východočeské muzeum Pardubice
 • nový hudební festival, 4 koncerty na zámku a Příhrádku, folk, zámecký festival, ohňostroj, akce přiblíží veřejnosti netradičně místo, kde páni z Pernštejna žili
 • Ivan Kurtev,FOLK ŽIJE! s.r.o., 604 925 989, www.folkzije.cz

 

1. září 2012

Pernštejnské pivní slavnosti

 • KDE: Pardubický pivovar
 • tradiční akce v areálu pivovaru, k příležitosti Pernštejnského roku bude vydána nová etiketa piva Pernštejn Vilém 11° a pivní tácky
 • Mgr. Lucie Marunová, 605 226 567, marunova@pernstejn.cz, www.pernstejn.cz

 

1. - 2. září 2012

Hradozámecká noc na pardubickém zámku a Kunětické hoře

 • KDE: Zámek Pardubice a hrad Kunětická hora
 • Východočeské muzeum Pardubice ve spolupráci s Kunětickou horou
 • 1. září bude probíhat hlavní program Hradozámecké noci také na zámku, hlavní pořadatel na KH je ČT. Netradiční večerní prohlídky hradu Kunětická hora a bohatý kulturní program, který vyvrcholí mimořádným vystoupením zpěvačky Szidi Tobias.
 • Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, rychlikova@vcm.cz, www.vcm.cz, Bc. Miloš Jiroušek, 606 806 303, jirousek@pardubice.npu.cz

 

1. září - 27. listopadu 2012

Literárně výtvarná soutěž Pardubické střípky na téma: Na návštěvě u Pernštejnů

 • KDE: Pardubice
 • Středisko východočeských spisovatelů
 • soutěž určena žákům ZŠ a SŠ, 5 věkových kategorií, 4. ročník realizace
 • Ing. Lenka Kadlecová, 602 404 583, www.spisovatelevc.cz, Hana Cihlová, cihlova.okpce@volny.cz

 

20. září 2012

Slavnostní koncert v rámci Pernštejnského roku

 • KDE: Zámek Pardubice
 • Barocco Sempre Giovane o.p.s.
 • slavnostní koncert na zámku,významnou součástí budou nejen trubači na ochozu zámku, dobové kostýmy,ale také autorská skladba zkomponovaná pouze k této příležitosti na téma Pražského Jezulátka
 • Mgr. Josef Krečmer, 775 370 600, www.barocco.cz
 

21. září 2012

K regionální sekci kampaně Pomozte svému divadlu se Východočeské divadlo připojí veřejným komponovaným vystoupením v rámci projektu Pernštejnský rok v pátek 21. září od 18.00 hodin na Pernštýnském náměstí


26. září 2012

Přednášky pro veřejnost s pernštejnskou tématikou-Zdroje vody, hygiena a čistota v pernštejnských Pardubicích

 • KDE: Východočeské muzeum Pardubice
 • přednáška na pardubickém zámku pro veřejnost, které se konají v rytířských sálech vždy od 18:00
 • PhDr. František Šebek, frsebek@seznam.cz, www.vcm.cz

 

září - říjen 2012

Vzdělávací program (kurz) pro učitele ZŠ z Pardubic a okolí na téma „Pernštejnské Pardubice“

 • KDE: Východočeské muzeum Padubice
 • Cílem je podat učitelům dějepisu základních škol (podle zájmu i dalších typů škol), případně učitelům dalších vyučovacích předmětů formou přednášek výklad o významu pánů z Pernštejna v českých dějinách, v historii Pardubic a regionu, aby získané poznatky mohli uplatnit ve výuce a výchovně vzdělávacím procesu. Provést s učiteli instruktážní exkurze po historické části Pardubic (po Pernštejnských Pardubicích) tak, aby byli schopni sami se žáky provádět kvalifikovaně prohlídky historického centra města. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování od ÚHV FF Univerzity Pardubice. Kurz bude sestávat ze 4 dvouhodinových přednášek, konaných vždy jednou týdně v odpoledních hodinách v době od poloviny září do poloviny října 2012. Dále ze 3 dvouhodinových exkurzí po historickém centru Pardubic, které se budou konat vždy v jeden den v týdnu v odpoledních hodinách ve druhé polovině října 2012.
 • PhDr. František Šebek, frsebek@seznam.cz, www.vcm.cz

 

3. října 2012

Přednášky pro veřejnost s pernštejnskou tématikou-Obyvatelé města, městské zřízení a městská rada, privilégia

 • KDE: Zámek Pardubice, rytířské sály
 • Východočeské muzeum Pardubice
 • přednáška na pardubickém zámku pro veřejnost, které se konají v rytířských sálech vždy od 18:00
 • PhDr. František Šebek, frsebek@seznam.cz, www.vcm.cz

Přednáška "Pernštejnské památky na Pardubicku"

 • KDE: Pardubice
 • Klub přátel Pardubicka
 • Přednáška doplněná projekcí seznámí návštěvníky s pernštejnskými památkami pardubického Starého města, kanálem Halda, pardubického zámku, ale i s Lázněmi Bohdaneč, Opatovickým kanálem či Kunětickou horou. Součástí bude projekce filmu Pardubice Pernštýnské.
 • Jan Řeháček, kpp.pardubice@seznam.cz, Tel: 608 557 785, www.kpp.iipardubice.cz

 

4.-7. října 2012

Městské slavnosti 2012 - historická část na zámku

 • KDE: Pardubice
 • Kulturní centrum Pardubice
 • historická část Městských slavností věnovaná pernštejnské tématice
 • Michal Strašek, 777 073 909, www.kcpardubice.cz

 

6. října 2012

Pohádka o historii Pernštejnů - premiéra

 • KDE: Východočeské divadlo Pardubice
 • pohádka na motivy pernštejnských pověstí a legend
 • Mgr. Petr Dohnal, 466 616 411, www.vcd.cz

 

10. října 2012

Přednášky pro veřejnost s pernštejnskou tématikou-Jak se v pernštejnských Pardubicích prodávalo, kupovalo a vyrábělo (trhy, řemesla a cechy, pivo a víno, sůl)

 • KDE: Zámek Pardubice, rytířské sály
 • Východočeské muzeum Pardubice
 • přednáška na pardubickém zámku pro veřejnost, které se konají v rytířských sálech vždy od 18:00
 • PhDr. František Šebek, frsebek@seznam.cz, www.vcm.cz

 

11. října 2012

Komentovaná procházka po Stezce Viléma z Pernštejna

 • KDE: Zelená brána - stezka Viléma z Pernštejna, Pardubice
 • Klub přátel Pardubicka
 • Komentovaná procházka po památkách Městské památkové rezervace. Sraz účastníků v 17 hodin před Zelenou bránou.
 • Jan Řeháček, kpp.pardubice@seznam.cz, tel: 608 557 785, www.kpp.iipardubice.cz

 

17. října 2012

Kostel sv. Bartoloměje - pohřebiště Pernštejnů

 • KDE: Pardubice
 • Klub přátel Pardubicka
 • Přednáška doplněná projekcí seznámí návštěvníky s historií kostela, jeho výzdobou a pernštejnskými památkami. Součástí bude také projekce dvou filmů o archeologickém průzkumu kostela a o rekonstrukci kostela v devadesátých letech 20. století.
 • Jan Řeháček, kpp.pardubice@seznam.cz, tel: 608 557 785, www.kpp.iipardubice.cz

Přednášky pro veřejnost s pernštejnskou tématikou- Městský soud a pořádek ve městě: rychtář a jeho pacholci, kat a jeho dílo

 • KDE: Zámek Pardubice, rytířské sály
 • Východočeské muzeum Pardubice
 • přednáška na pardubickém zámku pro veřejnost, které se konají v rytířských sálech vždy od 18:00
 • PhDr. František Šebek, frsebek@seznam.cz, www.vcm.cz

 

1. listopadu 2012

Celostátní slosování vstupenek z pernštejsnkých objektů

 • KDE: Zámek Pardubice
 • Východočeské muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
 • Slosování vstupenek a zakončení soutěže probíhající po celý rok. Spojeno s tiskovou konferencí o dosavadním průběhu Pernštejnského roku, prohlídkou zámku, pernštejnské truhly apod.
 • Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, rychlikova@vcm.cz, www.vcm.cz, Mgr. Kateřina Semrádová, 603 887 301, k.semradova@gmail.com

 

6. prosince 2012

Pernštejnské mincovnictví

 • KDE: Zámek Pardubice, předsálí expozic 2. patra
 • Východočeské muzeum
 • Výstava - ve dvou vitrínách budou zpřístupněny vzácné mince, které razil v letech 1541 – 1546 Jan z Pernštejna v Kladsku.
 • Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, www.vcm.cz, Mgr. Kateřina Semrádová, 603 887 301, k.semradova@gmail.com

 

12. prosince 2012

Slavnostní zakončení Pernštejnského roku 2012

 • KDE: Zámek Pardubice
 • Východočeské muzeum ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Národním památkovým ústavem
 • Slavnostní zhodnocení projektu se zástupci zúčastněných organizací spojený s kulturním a společenským programem.
 • Mgr. Jitka Rychlíková, 775 608 078, www.vcm.cz, Mgr. Kateřina Semrádová, 603 887 301, k.semradova@gmail.com

 

Celoroční projekt

Pernštejnové dětem a děti Pernštejnům

 • KDE: DDM BETA
 • Přednášky podané populární formou pro žáky ZŠ – výklad regionální i obecné historie, doplněno promítáním (obrazové prezentace, dokumenty, videa), zpracováváním pracovních listů, hrami a soutěžemi, v případě zájmu procházky po městě (zejména Stezka Viléma z Pernštejna). Aktuálně: Cyklus 18-ti přednášek týkajících se pernštejnské tématiky (Jak Pernštejnové ke svému zubru přišli, Pernštejnské pověsti, Penštejnové na Moravě i v Čechách – koupě Pardubic, Šlechtická rezidence – zámek Pardubice…), do projektu bude zapojen také vlastivědný kroužek při DDM Beta a letní příměstský tábor. Výsledkem projektu - výstava dětských prací (projektů zapojených tříd) o dějinách rodu Pernštejnů (dle vybraného tématu z výše uvedené nabídky).
 • Ing. Zora Hrabaňová, 734 681 651, www.ddmstolbova.com, Zuzana Růžková, 721 340 480, ruzkovazuzana@seznam.cz

Dokumenty

Akce

<<
říjen 2018 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
161718192021
22232425262728
293031
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
16.10. 03:00
dnes

Skorojasno
14°C
17.10.
zítra

Jasno
20°C / 11°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy