Festival Automatické kulturní mlýny

AUTOMATICKÉ KULTURNÍ MLÝNY

hudba — tanec — divadlo — přednášky — výstavy — debaty — architektura — světlo — mlýny — prostor — mouka — zvuk

 30. 5. — 14. 6. 2013

areál Automatických mlýnů, ulice Mezi mosty, Pardubice

 

pořádá:
Divadlo 29 - KC Pardubice, www.divadlo29.cz, www.kcpardubice.cz
ve spolupráci:
o. s. Terra Madoda, o. s. Offcity, Tanec Praha, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze
za finanční podpory:
statutární město Pardubice, EOP

////////////////////////////////////

Budova Automatických (původně Winternitzových) mlýnů navržená architektem Josefem Gočárem a postavená v letech 1911 - 1925 patří k významným technickým památkám české architektury. Vedle Janákova krematoria, Řepovy nádražní haly a Gočárova hotelu Grand jsou tyto mlýny nejvýznamnější stavbou moderní architektury 20. století v Pardubicích. Mimoto jsou bezpochyby architektonickou dominantou Pardubic a vedle historického centra i jedním z jeho pomyslných symbolů. Po sto jedna letech nepřetržitého mlýnského provozu se Automatické mlýny patrně navždy zastavily a očekávají, co bude dál.

„Náš projekt si klade za cíl areál Gočárových mlýnů oživit multižánrovými uměleckými site specific projekty, proměnit jej v místo, v němž se jeho návštěvník bude moci setkat s rozmanitými formami současného uměleckého vyjádření a práce s netradičním prostorem. S prostorem, který není jen indiferentním místem, kde se daná umělecká produkce odehrává, ale místem, které ji přímo inspiruje a je vtaženo do hry.“, říká Zdeněk Závodný, programový ředitel Divadla 29 a dramaturg festivalu.

Prostřednictvím několika divadelních a tanečních představeni, hudebních a výtvarných performancí, přednášek a workshopů chceme inspirovat nové pohledy na možnosti využití průmyslové architektury, která pozbyla svou původní funkci.
„Tento projekt by mohl otevřít dialog o dalším možném obsahu a využití Gočárových mlýnů a o jejich potenciálu pro město.“, dodává Zdeněk Závodný.

Festival bude oficiálně zahájen ve čtvrtek 30. 5. 2013 v 17:00, kdy bude areál Automatických mlýnů otevřen veřejnosti. Součástí tohoto večera bude mimo jiné dvojí uvedení muzikálu Divadlo Gočár Miloše Orson Štědroně, a to od 19:00 a 21:30. Automatické kulturní mlýny potrvají až do 14. 6. 2013. Na tento den je naplánován tzv. think tank čili zdroj informací, konceptů a nápadů, jejichž společným jmenovatelem bude budoucnost Gočárových mlýnů.

„Projekt Automatické kulturní mlýny vnímám jako počátek nového pohledu na využití a potenciál Gočárových mlýnů. Think tank, ač v závěru projektu, by měl být počátkem mezioborové diskuze nad možnou budoucností budovy a areálu mlýnů, a bude jedním z viditelných výstupů práce nově vzniklé pozice koordinátora jmenovaného městem. Půjde o veřejnou diskuzi architektů, historiků, ekonomů, zástupců města o možné budoucnosti mlýnů.“, říká Ondřej Teplý, architekt a člen týmu projektu Offcity, nově též statutárním městem Pardubice pověřený koordinátor, jehož úkolem je mediace, komunikace a hledání cesty nového využití Automatických mlýnů.

////////////////////////////////////

PROGRAM FESTIVALU

čtvrtek 30. 5.   

17:00  Vstupte, dnes meleme (ale jinak) / zahájení festivalu

Pronikavé oči Josefa Gočára shlíží z ochozů Automatických mlýnů. Mlýnské stroje ani nedutají, pokorně utichly. Dnes nemeleme. Co naplat… Automatické mlýny architekta Josefa Gočára ukončily svůj provoz po sto jedna letech a čekají, co s nimi bude dál. Využíváme situace a otevíráme jejich brány, oživujeme jejich zdi, pročechráváme usazenou mouku a mísíme ji s uměním, historií, vzpomínkami, novými chutěmi a vůněmi. Gočárovy mlýny oslovily studenty a pedagogy pražské školy současného umění Scholastika, light designery, architekty či studenty architektury, historiky i teoretiky. Budova nyní vdechuje jejich viditelně neviditelné umělecké intervence, projekce vzpomínek i vizí do budoucna. V areálu mlýnů můžete spočinout v baru, nakoupit tematickou literaturu v místním dočasném knihkupectví nebo si prohlédnout soutěžní návrhy památníku prvního českého aviatika Jana Kašpara. A nezapomeňte na uvítanou pokynout Josefu Gočárovi, má to rád a je tu panem domácím. Vstupte, dnes meleme, ale jinak!

19:00 & 21:30  Divadlo Gočár / muzikál

Muzikál Miloše Orson Štědroně, ve kterém největší čeští architekti 20. století rýsují a zpívají. V novém hudebně-divadelním představení vystupují tři jedineční architekti, kteří ovlivnili svými stavbami a názory podobu českých měst a prostor – vedle Josefa Gočára a Pavla Janáka je to ještě autor přestavby Pražského hradu, Slovinec Jože Plečnik. Režie: Jan Nebeský.

Vstupné: 200 Kč

 

pátek 31. 5. 

19:00 Divadlo Gočár / muzikál

Repríza muzikálu Miloše Orson Štědroně, ve kterém největší čeští architekti 20. století rýsují a zpívají.

Vstupné: 200 Kč

21:00 Mike Parker's Unified Theory (US/PL) / koncert

Newyorský rodák, basista a skladatel Mike Parker a jeho kapela Unfied Theory složená ze skvělých polských jazzmanů. Funk, hip-hop, jazz, rock, pop, world music, klasika i avantgardní výboje. To vše ve vyváženém poměru melodické kompozice/improvizace. Energický závěr pátečního večera! Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

Vstup dobrovolný

 

pondělí 3. 6.

18:00 OHA vs. cyklogenerel + vyhlášení soutěže Do práce na kole 2013 / diskuse

Přijde den, kdy budou mít Pardubice bezpečnou a spojitou infrastrukturu pro cyklisty? Městský cyklokoordinátor představí nový klíčový plán pro její rozvoj – cyklogenerel. Diskuzi a prezentaci cyklogenerelu bude předcházet slosování a vyhlášení výsledku soutěže Do práce na kole 2013.

Vstup volný

 

úterý 4. 6.

17:00  Náhrdelník Chrudimky / vernisáž ZUŠ Polabiny

Zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Polabiny, které vznikly na jejich výtvarném soustředění nazvaném Náhrdelník Chrudimky.

18:00 Náhrdelník Chrudimky / workshop Odboru hlavního architekta

Shrnutí výsledků 1. workshopu nad zadáním projektu Náhrdelník Chrudimky a prezentace studie, která na základě tohoto zadání vzniká. Studie a následně další stupně projektu řeší zobytnění nábřeží řeky Chrudimky od Vinice po soutok s Labem. Ateliér A91 a Odbor hlavního architekta Pardubice společně se všemi účastníky tohoto 2. workshopu posunou studii směrem k podrobnější dokumentaci a doufáme i realizaci.

Vstup volný

20:00 KYX Orchestra / koncert

Třiadvacetihlavý jazzfunkový big band rozvibruje a rozvíří i ty nejusazenější zbytky mouky v mlýnech.

Vstup dobrovolný

 

středa 5. 6.

17:00 Pardubické podhoubí / přednáška

Prezentace výsledků mapování pardubické kultury a dalších záměrů. Projekt představí jeho zpracovatelé a zástupci města. www.pardubickepodhoubi.cz

Vstup volný

 

čtvrtek 6. 6.

17:00 Offcity architekti: Patrik Hoffman / přednáška

Patrik Hoffman vedl společně s architektem Martinem Rajnišem ateliér H.R.A.  Architekti, od roku 2005 má vlastní ateliér Hoffman. Letos získal za konverzi Uhelného mlýnu v Libčicích nad Vltavou národní cenu za architekturu - Grand Prix 2013. Architekt Patrik Hoffman ve své přednášce představí nejen svůj zmiňovaný vítězný projekt, ale bude hovořit též o periferii v centru a centru na periferii. Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu Offcity 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

19:00 Radomil Uhlíř & Jan Štolba / performance

Entré Radomila Uhlíře, vypravěče zenových vtipů, pěvce, básníka surrealisticko-dadaistických vizí, buldozerního tanečníka a taktéž malíře, a saxofonisty Jana Štolby k vernisáži Radomilových obrazů v Klubu 29, kam bude směřovat následný pospolitý průvod.

 

neděle 9. 6.

14:00-18:00 Salón Máří Gočárové – moučně bílé nedělení odpoledne / automatický mini trh & piknik

Zatímco Josef má plno práce s architekturou a kubismem, jeho žena Marie si pudruje nosík hladkou moukou a pořádá přátelská nedělní setkání laděná do jemně pastelových žitných a pšeničných barev. Mini trh na dvorku Automatických mlýnů! Lahodné a zdravé delikatesy z chráněné kavárny Výměník i odjinud, slušivá móda, šperky a drobnosti od Bramborové, z Ateliéru Ženy, místních krámků i z daleka. Napoli a jejich knížky, vystřihovánky a další nezbytnosti, které prostě musíte mít, a mnoho dalšího. K tomu (rondo)kubus dílen, hudby a divadla. Od 15 hodin například Loutkové pohádky pro děti, rodiče i moučné červy.

20:00 Lenka Dusilová / koncert

Zpěvačku Lenku Dusilovou můžete znát z jejího působení v kapelách Sluníčko, Pusa, Lucie, ale i z hostování na albech Jana Buriana, Vertiga, Fru Fru, Clarinet Factory a mnohých dalších. V posledních letech vystupuje zejména s projektem Eternal Seekers a s kapelou Baromantika. V Automatických mlýnech máte možnost navštívit její sólové vystoupení.

Vstupné: 190 Kč

 

pondělí 10. 6.

17:00 Offcity architekti: Benjamin Frágner / přednáška

Benjamin Frágner, historik architektury, se věnuje ochraně a proměnám průmyslových staveb. Od roku 2002 je ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT. V Automatických mlýnech bude prezentovat obecné zkušenosti týkající se nového využití industriální architektury s ukázkami především zahraničních příkladů. Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu Offcity 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

 

středa 12. 6.

17:00 Offcity architekti: Alexandra Brabcová / přednáška

Alexandra Brabcová vystudovala filosofickou fakultu a působila v Národní galerii v Praze, od roku 2012 působí jako manažerka v týmu společnosti Plzeň 2015.  „Budovy mlýnů patří mezi nejpopulárnější objekty konverzí v průmyslovém dědictví, a o to větší je to výzvou pro Pardubice.“ Přednáška nás provede různými konverzemi průmyslových objektů v Evropě a USA - od bytů po nové kulturní instituce pro 21. století. Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu Offcity 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

 

čtvrtek 13. 6.

16:00 Nové využití Automatických mlýnů / vernisáž výstavy studentských projektů

Výstava představí studentské projekty zabývající se příležitostmi a limity, které skýtá pardubická architektonická ikona u břehu Chrudimky - Automatické mlýny bratří Winternitzů. Studentské projekty se zamýšlí nad možnostmi, které tato stavba nabízí, prověřují, jaké nové využití je vhodné v rámci struktury Pardubic a především s ohledem na kulturně - historickou hodnotu objektu. Nabízí rozličné koncepty přístupu k této budově a jejímu dalšímu životu. Veřejnost bude mít možnost se k jednotlivým konceptům v průběhu konání výstavy vyjádřit, ohodnotit jejich kvalitu a možný přínos pro život v Pardubicích. Součástí vernisáže bude zároveň prezentace krátkých příspěvků k jednotlivým projektům. Výstavu, která je výstupem semestrálního workshopu, pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Fakultě architektury ČVUT.

Vstup volný

20:00 Tereza Lenerová Hradilková: Deadline / tanec

Taneční duet v podání Kateřiny Dietzové a Pasi Mäkëleho. Tanečně-pohybová inscenace choreografky Terezy Lenerové Hradilkové reagující na rychlost, se kterou probíháme dnešním světem. Neustále si tvoříme další a další deadliny, ale na svůj vlastní deadline se bojíme pomyslet. Co všechno chceme stihnout, než zemřeme? Představení pořádá Divadlo 29 za finanční podpory statutárního města Pardubice a ve spolupráci s o.s. Terra Madoda v rámci festivalu Tanec Praha 2013, který je organizován občanským sdružením Tanec Praha o. s.

Vstupné: 120 Kč

 

pátek 14. 6.

10:00-18:00 Think Tank: Automatické mlýny / konference

Think tank jako „myšlenková nádrž“, zdroj informací, konceptů a nápadů, jejichž společným jmenovatelem je budoucnost Gočárových mlýnů. Přijďte si poslechnout mezioborovou diskusi a prezentace přizvaných hostů na téma konverze a možné využití průmyslových budov s přesahem do problematiky pardubických Automatických mlýnů. Diskuse se zúčastní architekti, historikové, zástupci města i současného majitele, příležitost zapojit se do diskuse budete mít ale i vy. Tento think tank je součástí cesty hledání budoucího využití mlýnů a byl vyvolán nezávislou iniciativou Mlýny městu! Více informací o programu a hostech na www.mlynymestu.cz.

Vstupné: 50 Kč

20:00 Automatický improvizační orchestr + Setkáme se s Gočárem / koncert & tanec

6 hudebníků, 6 tanečníků, 6 prostorů a 1 světelný designér se prolnou v jednom večeru, aby vytvořili společný příběh. Pohyb, zvuk a ticho. Šestice tanečnic a elektroakustický improvizační orchestr složený jen pro tuto příležitost, pro tento prostor. Neopakovatelné momenty, magie přítomného okamžiku. Pořádá Divadlo 29  ve spolupráci s o.s. Terra Madoda v rámci projektů Ostrovy v pohybu a Electroconnexion 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Vstupné: 50 Kč

 

Areál i budova Automatických mlýnů jsou pro veřejnost otevřeny ve dnech konání akcí vždy od 17 hodin do konce programu, není-li uvedeno jinak. U divadelních a tanečních představení a přednášek je kapacita omezená, rezervace nepřijímáme.

Předprodej vstupenek:

Turistické informační centrum, nám. Republiky 1, Pardubice.

Online předprodej: www.ticketportal.cz 

 

Více informací o programu a jednotlivých aktivitách najdete na www.divadlo29.cz.

 

Akce

<<
březen 2019 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
krizek23
24
25262728293031
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
24.3. 15:00
dnes

Oblačno
2°C
25.3.
zítra

Polojasno
9°C / 5°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy