Dny evropského dědictví

Program:

Radnice - Zámek - Kostel sv. Bartoloměje - Kostel sv. Jana Křtitele -

Kostel Bolestné Panny Marie - "Kostelíček" - Kostel Nanebevzetí Panny Marie -

Zvonice u kostel sv. Bartoloměje - Zelená brána - Židovský hřbitov - Východočeské divadlo Pardubice -

Přihrádek + Galerie města Pardubic - Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše -

Univerzita Pardubice - historická budova na nám. Čs. Legií - Machoňova pasáž -

Státní okresní archiv Pardubice - Zámeček Pardubice - Larischova vila

Akce celoměstského charakteru:

Exkurze po městské památkové rezervaci - Fotografická soutěž


Dny evropského dědictví (European Heritage Days – zkr. EHD) vždy v září pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo úplně nepřístupné. Akce se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k její myšlence zvýšit povědomí o našem kulturním dědictví se dnes hlásí 50 zemí Evropské kulturní konvence. Město Pardubice se k tétovýznamné celoevropské akci připojuje od roku 2002.

„Návraty ke kořenům“ – tak zní národní téma letošního ročníku. Tentokrát se akce uskuteční v neděli 14. září 2014 od 12 do 17 hodin. Po celé odpoledne budou široké veřejnosti zpřístupněny nejzajímavější historické objekty, včetně těch, kam běžně návštěvníci nemají možnost nahlédnout.

I letos je pro vás připravena řada zajímavých novinek. Jednou z nich bude unikátní zpřístupnění Zámečku Pardubice – tzv. Larischovy vily, kde byli před popravou vězněni čeští občané včetně obyvatel Ležáků. Dále se návštěvníci budou moci podívat do katakomb pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie či vystoupat do zvonice vedle kostela sv. Bartoloměje. Zcela nově se do programu zapojuje též Okresní archiv Pardubice, který pro návštěvníky chystá prezentaci zajímavých archiválií. Návštěvníci akce nepřijdou ani o tradiční a oblíbené součásti programu, jako jsou procházky městskou památkovou rezervací s dr. Šebkem, zpřístupnění zámku, radnice, galerií, kostelů, židovského hřbitova, Velký návštěvní den ve Východočeském divadle a mnoho dalšího. 

Všechny objekty zapojené do programu budou v tento den přístupny zcela zdarma či za symbolický poplatek.

Mezi jednotlivými památkami vás přepraví historická vozidla vypravená speciálně pro tuto příležitost dopravním podnikem. Jízdní řád najdete na konci tohoto článku.


Kompletní program:

Radnice

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Program: komentované prohlídky – oddací síň, Historický sál (výklad o ikonografii a výzdobě), Společenský sál (restaurátorské práce, průběh rekonstrukce), zasedací místnost Rady města Pardubice.

Zámek

Památka běžně přístupná veřejnosti, 12:00 – 18:00.

Program: mimořádné zpřístupnění vyhlídky na zámecké věži a kaple Tří králů,  prohlídka zaměřená na interiér a exteriér zámku jako pernštejnské rezidence (13:00, 15:00), výstava k Roku barona A. Krause umístěná v prostorách za rytířskými sály, vstup do všech výstavních sálů a expozic, včetně krátkodobé výstavy Bomby nad Pardubicemi. Vstup v době konání akce zdarma.

Kostel sv. Bartoloměje

památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Doprovodný program: fotogalerie „Ze života farnosti“, prohlídka „Historie a její duchovní odkaz“ (13:00, 15:00), koncert chrámové hudby (16:00)

Kostel sv. Jana Křtitele

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12:00 – 17:00.

Doprovodný program: fotogalerie „Ze života farnosti“, „Z historie kostela“, vlastní program: pondělní večery (hudba, zpěv, krátké výklady biblických textů, literatura, diskuze…)

Kostel Bolestné Panny Marie - „Kostelíček“

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12:00 – 17:00.

Doprovodný program: fotogalerie „Z historie kostela“, povídání o historii kostela a farnosti (každou celou hodinu), reprodukovaná hudba – řeckokatolické zpěvy.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, pouze mezi 13:00 – 15:00.

Program: individuální prohlídky interiéru kostela a jeho katakomb. Novinka!

Zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, pouze mezi 15:00 – 17:00.

Doprovodný program: fotogalerie „Odlévání zvonu Arnošt“, vlastní program – prohlídka zvonice (ve skupinách  - max. 15 osob)  Novinka!

Zelená brána

Památka běžně přístupná veřejnosti.

Prohlídky pěti expozic věnovaných historii města, zpřístupnění nového výstavního prostoru v předbranní Zelené brány, vyhlídka. Snížené vstupné 15 Kč.

Židovský hřbitov

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Zpřístupnění objektu, prohlídky původních náhrobků ze 16. a 17. století ve staré části hřbitova, včetně historicky  nejstaršího náhrobku ve Střední Evropě. Doprovodný program: výstava o mnohaleté historii pardubické židovské komunity, tradiční čtení ze starých židovských textů a textů známých židovských autorů, tematická venkovní výstavka provázená původní reprodukovanou lidovou židovskou hudbou a zpěvy. Program připravilo amatérské divadelní STUDIO  AGNES. Vstup zdarma.

Východočeské divadlo Pardubice

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Doprovodný program: 13:00 a 15:00 Velký návštěvní den (prohlídka budovy s výkladem o historii stavby, představení jednotlivých profesí (maskéři, rekvizitáři, garderoba, herecká zkouška na jevišti…), vstupné 30,- Kč, nutno předem objednat.

Příhrádek + Galerie města Pardubic

Památka částečně nepřístupná veřejnosti, 12:00 – 18:00.

Doprovodný program: komentované prohlídky po historických objektech Příhrádku, - věž, sklepy a objekt bývalé zámecké sýpky (13:00, 14:30, 16:00, sraz před kašnou), Archeologické kořeny Příhrádku - výjimečná jednodenní výstava dochovaných originálních archeologických artefaktů z lokality Příhrádek, komentované prohlídky výstavou Království za koně, výtvarná dílna pro malé jezdkyně a jezdce, kdy si děti mohou z kartonu a plastových spojek Makedo vytvořit, pomalovat a osedlat vlastního koníka. Vstup do galerie v době konání akce zdarma.

Východočeská galerie v Pardubicích – Dům U Jonáše

Památka běžně přístupná veřejnosti, 12:00 – 18:00.

Doprovodný program: Výtvarná dílna pro děti (vhodné pro věk  4 – 12 let, 10:00 – 12:00), přednáška o architektuře - „Prostory Východočeské galerie na zámku v Domě U Jonáše a jejich využití v minulosti“ - přednáší MgA. František Radek Václavík (16:00). V době konání akce vstup zdarma.

Univerzita Pardubice – historická budova na nám. Čs. Legií

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Komentované prohlídky nově zrekonstruované historické budovy z r. 1899 (14:30 a 15:30), odborný výklad Ing. arch. Ondřej Teplý. Součástí prohlídek bude prezentace o historii budovy. Vstup zdarma.

Machoňova pasáž

Památka běžně přístupná veřejnosti.

Doprovodný program: výstava fotografií Jana a Sáry Saudkových v nově otevřených přízemních prostorech Machoňovy pasáže, občerstvení v regionální prodejně potravin Pardubanda.

POZOR!! Doprovodný program v Machoňově pasáži je ZRUŠEN, a to z důvodu posunutí zahájení výstavy fotografií JANA A SÁRY SAUDKOVÝCH.

Státní okresní archiv Pardubice

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12:00 – 17:00.

Doprovodný program: Ukázky zajímavých archiválií a restaurátorských prací, prezentace videoprodukcí z historie Pardubic. Vstup zdarma.  Novinka!

Zámeček Pardubice - Larischova vila

Památka běžně nepřístupná veřejnosti, 12:00 – 17:00.

Unikátní zpřístupnění objektu Larischovy vily, v jejíchž sklepeních byli v průběhu II. světové války před popravou vězněni a vyslýcháni čeští občané, včetně obyvatel obce Ležáky.

Doprovodný program: Prohlídky sklepů a místností v přízemí vily (ve skupinkách ve 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:30), výstavka představující projekty organizované  Československou obcí legionářskou /celostátní systém branných závodů pro ZŠ Battlefield, celostátní systém branných závodů pro SŠ Legie, pochod po stopách ležáckých dětí Oheň (bez)naděje/, odborné přednášky: „Stroje na smrt“ – přednáší  PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph. D., Historický ústav Akademie věd (13:30), „Cesta ležáckých a lidických dětí“ – přednáší Jarmila Doležalová, badatelka, nakladatelství RONADO (15:00). Přednášky s videoprezentacemi proběhnou v přednáškovém sále Zámečku. Novinka!

Akce celoměstského charakteru:

Exkurze po městské památkové rezervaci s odborným výkladem PhDr. Františka Šebka (14:00 a 16:00).

Fotografická soutěž pro návštěvníky památek - fotografujte památky, umístěte je na facebook města a získejte zajímavé odměny! (více na facebookovém profilu města).

 

Více informací k akci naleznete na www.ehd.cz , www.ipardubice.cz nebo www.pardubice.eu.

 

Akce

<<
září 2017 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
krizek23
krizek24
krizek25
2627282930
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
26.9. 21:00
dnes

Skorojasno
14°C
27.9.
zítra

Polojasno
21°C / 11°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy dhl