Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky Kulturního centra Pardubice

Rada města Pardubic

vyhlašuje

 

konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

 

Kulturní centrum Pardubice

 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání,
 • praxe v oblasti kultury nebo produkce nebo cestovního ruchu,
 • osobnostní a manažerské předpoklady (zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu a vedení kolektivu vítány),
 • znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací,
 • dobrá orientace v oblasti ekonomiky,
 • zkušenost se žádostmi z národních a evropských projektů a jejich administrace výhodou,
 • certifikát v oblasti projektového řízení výhodou,
 • znalost jednoho světového jazyka, další cizí jazyk vítán,
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
 • zkušenost s produkcí eventů výhodou,
 • schopnost a zkušenost s logistikou a koordinací týmů (produkce, technický tým, umělci atd.) velmi vítána,
 • občanská a morální bezúhonnost.

 

Rámcová pracovní náplň:

 • plnění úkolů vedoucího organizace, jednání ve všech věcech jménem organizace, plná zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj,
 • aktivní fundraising a komunikace s poskytovateli finanční podpory z řad veřejných
  i soukromých subjektů,
 • komunikace a propagace služeb Kulturního centra Pardubice veřejnosti a to jak z řad místních obyvatel, tak zahraničních turistů,
 • aktivní spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi poskytujícími obdobné služby ve městě.

 

Obsah přihlášky do konkurzního řízení:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech
  a dovednostech uchazeče,
 • návrh koncepce rozvoje Kulturního centra Pardubice, včetně záměru jeho financování v letech 2016 – 2021 se zaměřením na jeho jednotlivé organizační složky (max. 7 až 10 stran formátu A4).

 

Povinné přílohy přihlášky do konkurzního řízení:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců – ORIGINÁL,
 • ověřená kopie lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971),
 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971),
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely konkurzního řízení a to po celou dobu jeho trvání,
 • potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti,
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

 

Doplňující informace:

 • funkční období ředitele je šestileté,
 • předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení konkurzního řízení,
 • místo a termín konání konkurzního řízení bude sděleno písemně,
 • platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády
  č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, vše ve znění pozdějších předpisů.  
 • zaslané podklady budou po ukončení konkurzního řízení vráceny.

 

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.


Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky, včetně všech příloh, budou odevzdány jednou ve vytištěné podobě a jednou v digitální podobě – pouze část „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“!

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce zřetelně označené: „KONKURZ – ředitel/ ka Kulturní centrum Pardubice“ (NEOTVÍRAT)

Lhůta pro doručení přihlášek vč. digitální podoby končí dne 20. 11. 2015 ve 12:00 (v případě podání přihlášky prostřednictvím poštovních služeb rozhoduje datum podacího razítka). Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

Přihlášky ke konkurznímu řízení mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu:

Mgr. Lucie Břízová

Magistrát města Pardubic

odbor školství, kultury a sportu – oddělení kultury a cestovního ruchu

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

 

Digitální podobu části přihlášky „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“ (pouze ve formátu .pdf) budou uchazeči zasílat na emailovou adresu: lucie.brizova@mmp.cz, v předmětu emailu bude uvedeno: „KONKURZ – ředitel/ ka Kulturní centrum Pardubice“

Dokumenty

Akce

<<
březen 2019 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
krizek23
krizek24
25262728293031
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
25.3. 15:00
dnes

Oblačno
2°C
26.3.
zítra

Polojasno
8°C / 2°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy