[w:trans]košík[/w:trans] Zámek Pardubice - Východočeské muzeum

Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice

Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským sídlem. Značně zchátralý zámek byl po roce 1918 opraven Muzejním spolkem. V roce 2013 byla slavnostně zpřístupněna zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku.

Telefon: 466 799 240
E-mail: vcm@vcm.cz
Web: www.vcm.cz
Facebook: www.facebook.com/V%C3%BDchodo...
GPS: 50°2'28.19"N 15°46'35.62"E
224 m nad mořem

Souřadnice: 
 
 

Informace

Kategorie kostel, muzeum, zámek
Certifikáty a členství Cyklisté vítáni Turistická známka
člen Asociace muzeí a galerií ČR, Národní kulturní památka
Sloh baroko (10%), gotika (20%), renesance (70%)
Služby akce na objednávku, bezbariérové WC, knihovna / studovna, nabídka interaktivních vzdělávacích programů, noční prohlídky, příležitostné koncerty, prodej dárkových poukazů, prodej drobností a suvenýrů, prodej odborné literatury, prodej turistických vizitek, prodej turistických známek, průvodcovské služby v okolí, WC
Jazyky personálu anglický, český, německý, slovenský
Akceptované platby EuroCard / MasterCard, faktura (bankovní převod), hotově české koruny, Kč mince, VISA
Rok poslední rekonstrukce 2019-2021
Filmy, které se zde točily
 • Obchodníci (2013)
Je třeba opravit údaje?

Prohlídkové trasy / expozice

Rytířské sály a kaple Tří králů
Zpřístupnění nepřístupná Přístupnost pro vozíčkáře: AnoMožnost focení: AnoMožnost videonatáčení: Ano
Jazyky průvodce (anglický, český, německý), tištěný průvodce (anglický, český), popisky (anglický, český)
Výstavní obor architektura / urbanismus, betlémy, heraldika, malířství / kresba / grafika, novověké dějiny, regionální historie, renesanční umění, sochařství, současné výtvarné umění, středověké dějiny, umělecké řemeslo / užité umění / design, výtvarné umění
Minimální / maximální počet osob na průvodce ?/45
Kryt civilní obrany
Popis V 90. letech 20. století začalo část krytu, jenž byl tehdy v majetku okresního úřadu, užívat Východočeské muzeum, které kryt jako celek užívá dodnes. Jsou zde především archeologické depozitáře vykopaného a často ještě konzervátory nezpracovaného archeologického materiálu.
Otevírací doba
(GMT +2)
 • celoročně celý den (na objednávku)

Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.


Doba prohlídky: 50 min.
Jazyky průvodce (anglický, český), popisky (český)
Výstavní obor nejnovější dějiny / dokumentace současnosti, vlastivěda regionu, vojenství / zbraně / fortifikace
Minimální / maximální počet osob na průvodce 5/15
Zámek jako pernštejnská rezidence - zrušená
Popis Procházka zaměřená na architekturu, výtvarné umění a život ve staletích. Téměř na dotek budete mít umělecké projevy pozdní gotiky a rané renesance, součástí je i prohlídka zámecké kaple.
Zpřístupnění zrušená Přístupnost pro vozíčkáře: ČástečněMožnost focení: AnoMožnost videonatáčení: Ano
Jazyky průvodce (anglický, český, německý)
Výstavní obor architektura / urbanismus, fotografie, geologie / mineralogie / drahé kameny, gotické umění, heraldika, husitství, malířství / kresba / grafika, muzejnictví, novověké dějiny, renesanční umění, středověké dějiny, vojenství / zbraně / fortifikace, výtvarné umění
Minimální / maximální počet osob na průvodce 1/40
Expozice S.K.L.E.M. a archeologická expozice Proti proudu času
Popis Expozice S.K.L.E.M. Pardubická sbírka moderního českého skla je u nás i v zahraničí respektovanou kolekcí jak svojí početností, tak kvalitou zastoupených exponátů. Nová stálá expozice v jižním křídle zámku představuje originální díla i design českých sklářských výtvarníků od druhé poloviny 50. let 20. století až do současnosti. Ve dvou velkých sálech je vystaveno více než 160 exponátů, které se v historii oboru řadí ke špičkovým výtvorům i v mezinárodním kontextu. Vystavená díla dokumentují odlišné trendy a dobové výtvarné koncepce a zároveň je možné sledovat i postupný autorský vývoj a proměny práce nejvýznamnějších osobností českého ateliérového skla.
Otevírací doba
(GMT +2)
 • celoročně Út-Ne 10:00-18:00

Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.


Doba prohlídky: 80 min.
Jazyky průvodce (český), popisky (anglický, český)
Výstavní obor archeologie, betlémy, řemeslná výroba / cechy / družstva, sklo / porcelán, současné výtvarné umění, výtvarné umění
Pardubice – příběh města
Popis Historická expozice. Autentické archeologické nálezy z Pardubic a okolí, například gotický meč z Krchleb. Z renesance a doby pánů z Pernštejna uvidí návštěvníci jako největší zajímavosti pozůstatky dřevěného pernštejnského vodovodního potrubí, měšťanský terakotový portál či dochovanou koženou obuv. Zaujme také model tehdejší podoby hradu Kunětická hora. Období baroka zastupují například hodiny pardubického hodináře Františka Bielauscheka či monumentální plastiky Ignáce Rohrbacha - svatý Jan Nepomucký, Bůh Otec a svatý Florián.
Otevírací doba
(GMT +2)
 • Út-Ne 10:00-18:00

Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.


Doba prohlídky: 60 min.
Jazyky průvodce (anglický, český, německý, ruský), tištěný průvodce (anglický, český), popisky (český)
Výstavní obor architektura / urbanismus, barokní a rokokové umění, církve / liturgické předměty, dějiny 20. století, domácnost - vybavení / bytová kultura, etnografie, fotografie, funerálie, gotické umění, historické motocykly / automobily / velocipédy, hodiny, husitství, literatura, nábytek / vybavení interiérů, národní obrození, novověké dějiny, numismatika / medailérství / mincovnictví, odívání / textil / doplňky / krajky / obuv, perník a jeho výroba, renesanční umění, secese, sklo / porcelán, sochařství, šperky / bižuterie, společnosti, spolky a sdružení, středověké dějiny, umění 19. století, výtvarné umění
Po stopách Pernštejnů v Pardubicích - zrušená
Popis Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.
Zpřístupnění zrušená Přístupnost pro vozíčkáře: AnoMožnost focení: AnoMožnost videonatáčení: Ano
Jazyky průvodce (anglický, český, německý)
Výstavní obor architektura / urbanismus, církve / liturgické předměty, etnografie, gotické umění, heraldika, novověké dějiny, regionální historie, renesanční umění, sochařství, umění 19. století
Minimální / maximální počet osob na průvodce 5/25
Moderní architektura v první polovině 20. století v Pardubicích - zrušená
Popis Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň i stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu.
Zpřístupnění zrušená Přístupnost pro vozíčkáře: AnoMožnost focení: AnoMožnost videonatáčení: Ano
Jazyky průvodce (anglický, český, německý)
Výstavní obor architektura / urbanismus, dějiny 20. století, nejnovější dějiny / dokumentace současnosti, regionální historie, sochařství, umění 19. století, umění 20. století, vlastivěda regionu
Minimální / maximální počet osob na průvodce 5/25
Od hradu k zámku: proměny pernštejnské rezidence
Popis Procházka po exteriérech zaměřená na architektonickou proměnu hlavní rezidence Pernštejnů z gotického vodního hradu na renesanční zámek. Přestavbu ve stylu pozdní goticky započal po roce 1491 moravský velmož Vilém z Pernštejna. Za jeho působení se ze zámku stala pevnost obehnaná mohutným fortifikačním systémem. Jeho synové Vojtěch a Jan pokračovali v rozsáhlém budování pod vlivem italské renesance. Při prohlídce návštěvníci prozkoumají jednotlivé stavební prvky a seznámí se stavebním vývojem paláce, který stojí na pomezí mezi hradem a zámkem.
Otevírací doba
(GMT +2)
Poslední prohlídka před uzavřením: 60 min.
Doba prohlídky: 45 min.
Jazyky průvodce (anglický)
Výstavní obor architektura / urbanismus
Minimální / maximální počet osob na průvodce ?/30
Bosou nohou po valech
Popis Nevšední bosonohá stezka. Návštěvníci se na ní mohou projít po šiškách, kůře, kamínkách, písku, štěpce nebo i po mechu. Kromě okouzlujícího výhledu z druhého rondelu valů si tak užijí i smyslový vjem z doteku svých chodidel s různými přírodními materiály v relativně bezpečném terénu. Stezka vznikla na druhém rondelu (jihozápadním), který nabízí posezení na lavičkách a u stolů, zážitek lze tedy snadno spojit i s piknikem.
Dětská prohlídka Tajný kryt - zrušená
Popis Vydejte se s dětmi do tajného krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu! V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. Na vlastní oči uvidíte, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu. V krytu je celoročně teplota mezi 12 až 15°C, nezapomeňte tedy na přiměřené oblečení!
Zpřístupnění zrušená Přístupnost pro vozíčkáře: NeMožnost focení: AnoMožnost videonatáčení: Ano
Jazyky průvodce (český), tištěný průvodce (český), popisky (český)
Výstavní obor dějiny 20. století
Minimální / maximální počet osob na průvodce 5/15
Dětská prohlídka Superhrdinové aneb legendy a pověsti v Pardubicích - zrušená
Popis Víte, že superhrdinové existovali odjakživa? Ti současní si o svých předchůdcích dodnes rádi povídají příběhy. Třeba Aquaman má nejraději příběh o Jonášovi a velrybě. V Pardubicích na pověsti a legendy narazíte na každém kroku. Na procházku historickým centrem děti a rodiče doprovodí dávní i současní, skuteční i smyšlení hrdinové. Budou vám vyprávět příběhy, které se staly, a ty, o kterých to s jistotou říci nemůžeme.
Zpřístupnění zrušená Přístupnost pro vozíčkáře: AnoMožnost focení: AnoMožnost videonatáčení: Ano
Jazyky průvodce (český)
Minimální / maximální počet osob na průvodce 5/20

Dostupnost

Vzdálenost od parkoviště 500 m
 • kapacita osobní: zdarma
Zastávka MHD 300 m
Nejbližší vlakové zastávky
Nejbližší autobusové zastávky

Akce v objektu

Probíhající akce

Petr Hora: Sklo
 • 18.6.2021 - 31.12.2021
Život ve věčné tmě aneb Po stopách slepých brouků
 • 9.6.2021 - 31.12.2021
Museum virtualis
 • 29.4.2021 - 31.12.2021
Věci vyprávějí - 140 let pardubického muzea
 • 25.9.2020 - 31.12.2021
Radek Kalhous: Nížina
 • 29.4.2021 - 25.4.2022
Gizela Šabóková - Jaromír Rybák
 • 18.6.2021 - 30.5.2022

Budoucí akce

Adolf Vondrka: 900 let rybníkářství na Pardubicku
 • 26.10.2021 18:00
Superhrdinové aneb legendy a pověsti v Pardubicích
 • 27.10.2021 11:00
 • 27.10.2021 14:00
Zuzana Hofmanová: Genetika v archeologii
 • 27.10.2021 18:00
Pavel Marek: Vévodkyně, abatyše a vyslankyně
 • 2.11.2021 18:00
Pavla Apostolaki: Okcitánie
 • 4.11.2021 18:00
Zámek plný knih
 • 5.11.2021 10:00 - 5.11.2021 17:00
 • 5.11.2021 18:00 - 5.11.2021 19:00
Radomír Čížek: Ázerbájdžán na kole
 • 11.11.2021 18:00
Libor Drahoňovský: Autostopem po severní Makedonii
 • 18.11.2021 18:00
Pavla Bičíková: Kyrgyzstán – země vysokých hor a šťastných lidí
 • 25.11.2021 18:00
Dušan Trávníček: Expedice Maroko 2019
 • 2.12.2021 18:00
Sladké vánoce
 • 4.12.2021 10:00 - 4.12.2021 17:00
Moderní architektura v Pardubicích v první polovině 20. století
 • 14.11.2021 13:00
 • 5.12.2021 12:00
Tomáš Grim: Všude dobře? Tak co doma!
 • 9.12.2021 18:00
Tajný kryt
 • 27.11.2021 11:00
 • 12.12.2021 11:00
Kryt civilní obrany
 • 27.11.2021 13:00
 • 12.12.2021 13:00
Tomáš Hájek: Finsko – nejšťastnější země světa
 • 16.12.2021 18:00
Po stopách Pernštejnů v Pardubicích
 • 20.11.2021 13:00
 • 18.12.2021 13:00
Vilém 500: Pardubice za pánů z Pernštejna
 • 19.12.2021 13:00
Koncert Barocco sempre giovane, Helena Hozová - soprán, Ondřej Holub - tenor, Roman Hoza - bas, Vojtěch Spurný - cembalo
 • 6.1.2022 19:00
Koncert Barocco sempre giovane, Indi Stivín - kontrabas, Jiří Stivín - flétna
 • 10.2.2022 19:00
Koncert Barocco sempre giovane
 • 17.3.2022 19:00
Peníze si do hrobu nevezmeš
 • 14.12.2021 - 31.12.2022

Proběhlé akce

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Akce

<<
říjen 2021 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
krizek23
krizek24
25262728293031
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
25.10. 22:00
dnes

Skorojasno
6°C
26.10.
zítra

Zataženo
13°C / 3°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy