[w:trans]košík[/w:trans] Procesní obstrukce v judikatuře

Program přednášky:

1) Zásada zákazu zneužití práva x důsledné využívání procesních práv

 • výjimečnost případů, kdy lze prokázat zneužití práva a nepřiznat právní účinky určitému jednání účastníka řízení (dotčené osoby)
 • procesní obstrukce zejména ze strany obviněných z přestupku a jejich zmocněnců
 • šikanózní žádosti o informace, podněty, stížnosti, případně další druhy podání
 • využívání práv ekologickými spolky a správné postupy správních orgánů

2) Námitky podjatosti
 • vůči všem úředním osobám správního orgánu, vůči úředním osobám, které se na výkonu pravomoci v konkrétním řízení zjevně nepodílejí, námitky založené na účelových spekulacích ("obec příjemce pokuty" apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů ÚSC
 • v případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí

3) Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraniční, nezletilý "zmocněnec", vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ÚJ
 • prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci, nebo zmocniteli?)
 • volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého "zmocněnce"

4) Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků
 • trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění DS "těsně" před vydáním a doručením rozhodnutím
 • volba elektronické adresy pro doručování včetně adresy s diakritikou, typy situací
 • doručovat zmocněnci, nikoli jeho substitutovi
 • pravidla pro počítání času (poslední den lhůty So, Ne, svátek), vztah k procesním úkonům účastníků, případně správního orgánu

5) Právo na tlumočníka, jednací jazyk
- jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady

6) Ústí jednání, předvolání k ÚJ, omluvy, projednání v nepřítomnosti
 • obligatorní ÚJ k projednání přestupku, ÚJ jako prostor pro realizaci práv x ÚJ, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci
 • bohatá judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat

7) Vadná podání (zejména blanketní odvolání), výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců)
- pravé a "nepravé" blanketní odvolání, potvrzování podání učiněných prostým e-mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí)

8) Návrhy na provedení důkazů, zpochybňování provedení důkazů, úřední záznam, právo obviněného vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
- nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů (nutno řádně odůvodnit, proč jim nevyhověno), námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu

9) Žádosti o informace ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu
- procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení
Diskuze k případným problémům

8,30 - 9,00 prezence
9,00 - 14,00 odborný program

Typ přednáška
Poznámka Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17. 10. 2017 na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r. o. nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice e-mail: buchtova@dtpce.cz
Místo konání Dům techniky (Pardubice)
Datum a čas konání čt 19.10.2017 8:30 - 14:00
Přístupné pro vozíčkáře Ano
Zdroj dat Dům techniky
Je třeba opravit údaje?

Souřadnice: 
 
 

Akce

<<
květen 2021 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
7
krizek8
9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
1415
krizek16
1718
krizek19
krizek20
212223
krizek24
krizek25
krizek26
27282930
31
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
7.5. 23:30
dnes

Déšť
8°C
8.5.
zítra

Polojasno
14°C / 1°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy