[w:trans]košík[/w:trans] Městské slavnosti – Zrcadlo umění

upozorněníV souvislosti s nařízením vlády je možné, že objekt přerušil nebo omezil poskytování služeb. Informujte se o aktuální situaci u provozovatele.

Festival Zrcadlo umění slaví letos 10 let své existence. Před deseti lety zareagovaly na výzvu generálního ředitele UNESCO na podporu umělecké výchovy a tvořivosti jako základu kultury a míru dvě organizace Kulturní dům Dubina (dnes Kulturní centrum Pardubice) a Základní umělecká škola Pardubice Polabiny. Spojením těchto sil vznikl projekt festivalu „Zrcadlo umění“. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského umění. Tato nesoutěžní přehlídka jednotlivců i souborů je příležitostí k vystoupení a prezentaci práce dětí, dospělých i seniorů, pro které je umění koníčkem i láskou. Zrcadlo umění svým bohatým programem dílen, přehlídek, vystoupení i soutěží ukazuje cestu všem, kteří svou cestu k umění teprve hledají.
Letošní jubilejní desátý ročník tohoto ojedinělého festivalu nabízí bohatší, rozšířený program. I letos se mohou obyvatelé i návštěvníci Pardubic těšit na nejrůznější umělecká vystoupení přímo v ulicích města. Festivalový týden zahájí v pondělí 4. června hned dva slavnostní průvody Třídou Míru. V 10 hod. dopoledne velký dětský průvod zvířátek, který nám má připomenout Mezinárodní rok biodiverzity a v odpoledních hodinách se nám ve slavnostním průvodu představí nejrůznější soubory, které následně vystoupí v jednotlivých festivalových dnech. Součástí doprovodných programů jednotlivých dnů bude např. taneční dílna pro děti, recitační soutěž „Třpytivé zrcadélko“ nebo soutěže ve zpěvu „Pardubický skřivan“ či „Perníkový slavík“. Novinkou letošního jubilejního ročníku je rozšíření programu do Tyršových sadů, a to v sobotu a v neděli. V sobotu 19.června se od 16ti hodin můžeme těšit na přehlídku začínajících rockových kapel z Pardubic a v neděli na folkový festival Hudlovačku. Součástí Zrcadla umění je již tradičně mezinárodní varhanní soutěž Organum regium i výstava ve výstavním prostoru Mázhaus nazvaná poněkud netradičně „Máme školního osla!“ I touto výstavou nám ZUŠ Pardubice Polabiny připomíná letošní Mezinárodní rok biodiverzity. Program: Stovky „zrcadélkových balónků“ a dva průvody městem zahájí desátý ročník festivalu Zrcadlo umění. Slavnostní průvod dětí, za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč a mažoretek Třídou Míru, zahájí v pondělí 14.6. v 9.30 hod týdenní festival Zrcadlo umění. Na slavnostním zahájení nesmí chybět tradiční vypouštění „zrcadélkových“ balónků na Pernštýnském náměstí s doprovodným programem pro všechny zúčastněné děti. Nejrůznější pardubické soubory se nám představí v odpoledním průvodu souborů zájmové umělecké činnosti, který projde Třídou Míru v 16 hod a kterého se zúčastní např.: Mažoretky Berušky, PM Stars, Mažoretky ZŠ Závodu míru, Aerobic Club, KidFit Svítkov, Funky Shakers, T-bass, FS Baldrián, FS Lipka, klub Šumák, PS Hroch a mnoho dalších.
Úterý: 15.6. 2010 Město hraje divadlo a maluje.
V úterý budeme nejen malovat a výtvarně tvořit, ale také hrát divadlo. Recitační soutěž „Třpytivé zrcadélko“ je jedním z vyvrcholení divadelního programu, který zakončí v 19 hod na nádvoří pardubického zámku galapořad Dívčí válka. Výtvarnému umění se budeme po celý den věnovat v jednotlivých dílnách, které pro děti připravili mateřské a základní školy. Program dne: Město hraje divadlo. Soubor ZUŠ Polabiny: Krakonošovy pohádky 9:00 a 10:30 /ZUŠ Polabiny/. Dramatický soubor SPŠE – Johanes doktor Faust 10:00 /Evropský spolkový dům, historická klubovna/. Recitační soutěž „Třpytivé zrcadélko“ 16:00 /Zámek Pardubice/. Galapořad - Dívčí válka 19:00 /nádvoří zámku Pardubice/
Divadelní spolek Hálek uvede komedii Františka Ringo Čecha. Město maluje: Výstava VO ZUŠ Pardubice – Polabiny k mezinárodnímu roku biodiverzity. 1.6. – 27.6. /Galerie Mazhaus/
ZŠ Staňkova: Vernisáž výtvarné dílny /15:00 – 17:00hod./. ZŠ Npor. Eliáše: Výstava výtvarných prací žáku školy. MŠ E. Koštála: Výstava a dílna žáku školy na téma „Zvířátka a živočichové mezi námi“. MŠ Ohrazenice: „Malování na plot a chodník„ /8:00 – 11:00hod /
Výstava výtvarných prací žáku školy /14.6. – 20.6., výloha potravin – Ohrazenice/. MŠ Pastelka: Výstava výtvarných prací žáku školy na téma „Pastelkový svět očima dětí“
MŠ Sluníčko: Malování na chodníku na téma „Galerie na plote“. Středa 16.6. 2010 Město muzicíruje. Ve středu Zrcadlo umění odráží hudbu ve všech jejích podobách. Muzicírovat budeme nejen na Pernštýnském náměstí a na zámku, ale prakticky v celém městě, ať už venku nebo pod střechou. Hudba dorazí např. i za seniory do Domovinky v Polabinách.
Program dne: Koncert žáku ZUŠ Pardubice – Polabiny, 10:00 /Domovinka Polabiny IV./
Koncert staré hudby,17:00 /Zámek Pardubice/
Koncert dechového orchestru ZUŠ Havlíčkova,17:00 /Pernštýnské nám./
Koncert J. K. Band,18:00 /Pernštýnské nám./
Galapořad Večer krásných smyčců, 19:00 /Zámek Pardubice/, účinkují: Smyčcový orchestr ZUŠ Havlíčkova, Žákovský smyčcový orchestr ZUŠ
Polabiny, Souborová hra ZUŠ Polabiny, Pardubický komorní orchestr
Koncert skupiny Holá beznaděj, 19:30 /Pernštýnské nám./. Čtvrtek 17.6. 2010 Město zpívá. Ve čtvrtek nastavíme společně Zrcadlo všem malým i velkým zpěvákům. Nejprve se v 8:30 rozezpívá Rytířský sál Zámku. I letos jsme připravili pro děti soutěž v sólovém zpěvu s názvem „Pardubický skřivan“, novinkou letošního ročníku je rozšíření této soutěže o kategorii pro chlapce „Perníkový slavík“.. Odpoledne oslavíme svátek zpěvu doslova ve všech částech města. A celý den vyvrcholí přehlídkami dětských i dospělých pěveckých souborů. Den, kdy město zpívá, zakončí koncert skupiny UŠI na Pernštýnském náměstí.
Pardubický skřivan – pěvecká soutěž, 8:30 /Zámek Pardubice/, Perníkový slavík – pěvecká soutěž, 8:30 /Zámek Pardubice/, MŠ Pramínek Brožíkova, 10:00 /Domovinka Polabiny IV./
Školní akademie - Zahradní slavnost, 15:30 /areál MŠ Zvoneček/. Přehlídka dětských pěveckých sborů, 16:00 /Zámek Pardubice/.
účinkují: DPS Skřivánek při ZŠ Závodu míru, PDS – Písnička, PDS – Iuventus Cantans, DPS 789 při ZŠ Polabiny , DPS Zpěváčci při ZŠ Polabiny, DPS Carmina při ZŠ Polabiny, Komorní sbor při ZUŠ Havlíčkova. Přehlídka dospělých pěveckých sborů, 18:00 /Zámek Pardubice/
účinkují: SPS Pernštýn, Ludmila, Suk, Orfeus Pardubice, Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice, Continuo, Návrat
Koncert skupiny UŠI, 20:00 /Pernštýnské nám./.
Pátek 18.6. 2010 Město tančí. Páteční část zrcadla umění roztančí stovky tanečníků. Tančit budeme v mateřských i základních školách, ale hlavně v ulicích města a na Pernštýnském náměstí. Pořad Tančíme pro radost roztančí Pernštýnské náměstí od 10.00 hodit dopoledne a po krátké polední pauze vyvrcholí Gala večerem – Doteky tance ve 20.00 hod. Milovníci tance se mohou těšit na rekordní počet tanečních vystoupení. TCS Rošťáci, 10:00 /před ZŠ Polabiny III./. Tančíme pro radost, 10:00 a 14:30 /Pernštýnské nám./. Galapořad - Doteky tance, 20:00 /Pernštýnské nám./.
Během dne účinkují: Amatéři ze ZŠ Svítkov, PS Hroch při DDM Štolbova, TS Ryengle, TCK Virginia, T-BASS Pardubice, Taneční centrum Monsignore, ZŠ a PrŠ Klášterní, Taneční škola a Taneční divadlo Heleny Machové, ZUŠ Polabiny, Mažoretky Berušky, Cheerleaders Ladybirds, TS Berušky, Strepressl při ZŠ Josefa Ressla, Funky Shakers, H.P.M. Dance studio, TSC Rošťáci, TS Arco, TS Barbaři,TK Xanada při DDM Delta, Taneční obor ZUŠ Havlíčkova, Falisha dancers, Aerobic Club KidFit, MŠ Srdíčko, Aerobic Centrum Pardubice, PM Stars, Mažoretky ZŠ Závodu míru.
Festivalové novinky: Desátý ročník tohoto ojedinělého festivalu oslavíme v Tyršových sadech hned dvěma festivaly – rockovým a folkovým. Sobota 19.6. 2010 Rockový večer
mini rock happening /16:00, Tyršovy sady/.
Přehlídka amatérských rockových kapel z pardubického kraje. Úcinkují: Barbekju, sešLOST, Automat, Donrvetr, The Partisan, Holden Caulfield, Phosgene girls. Hlavním hostem skupina Milo. Neděle 20.6. 2010 Hudlovačka /13:00, Tyršovy sady/. Festiválek, jehož cílem, smyslem a posláním je dát možnost mladým či začínajícím muzikantům a kapelám z ranečku folk, country a žánru příbuzných zahrát před širokou veřejností a jejich prostřednictvím nabídnout nejen Pardubákům příjemné nedělní třeba i rodinné odpoledne s příjemnou a „hodnou“ muzikou. Účinkují: Modrá kref, Gloriet, AQuakon, Passage, Doteky, Kamion, Pokus, Trumf či písničkář Jiří Šmidt. Hlavním hostem skupina Lokálka. Doprovodné akce festivalu: Taneční dílna T-Bass
15.6. od 8:30, 10:00 a 13:30 /KD Hronovická/.
Taneční zrcadlo Hobby dance. 19.6. /KD Dubina/
Organum regium. 17. – 18.6. /Sukova síň Domu hudby v Pardubicích/. IX. ročník soutěže žáku základních uměleckých škol z celé CR a SR ve hře na varhany.

Typ hudební festival, koncert, prezentace, slavnost, výtvarná dílna
Akce je vhodná pro děti
Místo konání Pardubice - ulice města - viz. program slavností
Datum a čas konání po 14.6.2010 - ne 20.6.2010

Akce je dostupná dle aktuální provozní doby

Přístupné pro vozíčkáře Neznámo
Dokumenty
Zdroj dat Turistické informační centrum Pardubice
Je třeba opravit údaje?

Souřadnice: 
 
 
Není známo přesné místo konání akce.

Akce

<<
listopad 2020 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
krizek23
krizek24
krizek25
krizek26
krizek27
krizek28
krizek29
30
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
30.11. 00:00
dnes

Zataženo
2°C
1.12.
zítra

Polojasno
3°C / -1°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy